Miljöpolicy

Övergripande målsättning
Arboga Taxi ska utföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Körsätt
Föraren ska framföra fordonet på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Planering
Geografiskt närmaste fordon ska väljas för varje uppdrag när så är möjligt.

Fordon
Vid byte av personbilar och storbilar ska olika modellers miljöbelastning beaktas och högsta möjliga miljöklass som svarar mot behovet väljas.

Däck
Däck ska väljas där HA-värdet är så nära 3% som möjligt. Däcken ska läggas om av auktoriserad verkstad. Lufttrycket ska kontrolleras minst varannan vecka. Kontinuerlig (daglig) kontroll av bränsleförbrukning ska göras. Vid omotiverad ökning ska däckstrycket kontrolleras.

Motorvärmare
Samtliga fordon ska vara utrustade med motorvärmare. Dessa ska användas med timer vid temperatur under +7 grader.

Tvätt
Fordonen ska tvättas i godkänd anläggning.

Service
Fordonen ska servas på auktoriserad verkstad enligt tillverkarens rekommenderade serviceintervall.

Utbildning
Samtliga åkare och extraanställda med mer än 10 anställningstimmar/vecka i årssnitt ska genomgå utbildning i ecodriving. Repetition ska ske minst vartannat år.


Arboga Taxis verksamhet ska kännetecknas av hög miljömedvetenhet, och uppdragen ska utföras på ett sådant sätt att miljöbelastningen minimeras.