Kvalitetspolicygällande Arboga Taxi AB

Arboga Taxi AB sätter kvalitet i första rummet. Vårt mål är att göra rätt i alla led. Allt från beställning till genomförande av transporten, samt vid betalning, fakturering och annan kundkontakt. Vi jobbar ständigt med förbättringar och sätter alltid kunden i fokus.

Ledord i arbetet är:

·       Utbildning av personal sker kontinuerligt

·       Långsiktiga kundrelationer

·       Hög kvalitet på fordonsflottan

·       Telefonväxel i egen regi, lokalt på orten

·       Välutbildade förare med god lokalkännedom

·       Alkolås i samtliga fordon


All anställd personal, hos Arboga Taxi AB och hos våra underentreprenörer utbildas fortlöpande i kvalitetsarbetet.Denna policy antogs av styrelsen för Arboga Taxi AB den 2013-12-01.  Denna policy reviderades senast 2015-04-06.