Krishanteringsplan gällande Arboga Taxi AB

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av Arboga Taxi AB:s styrelse.

Gruppen leds av Ordförande i styrelsen. Vice chef är bolagets kassör.Krishanteringsplan
Krishanteringsplanen är den del som omfattar krishanteringsgruppens agerande.

1.     Vid en allvarlig olycka larmas de akuta insatserna, typ polis, ambulans, räddningstjänst och liknande.

2.     Sedan kontaktas Krisgruppens chef eller vice chef.

3.     Krisgruppens verkställande chef bedömer läget och kallar eventuellt samman krisgruppen.

4.     Krisgruppen beslutar vidare åtgärder. Eventuellt kan hjälp tas från kommunens resurser, t.ex.
        POSOM- guppen.

5.     Krisgruppen ser till att berörda, anställda och anhöriga får det stöd som de behöver.

Viktiga telefonnummer:

SOS Alarm                                                    112

Krisgruppen Chef      Niklas Larsson           070-514 77 03

Krisgruppen V Chef   Mattias Andersson     070-765 66 43

Arboga Kommun POSOM-gruppen             0589-87 000

Denna plan antogs av styrelsen för Arboga Taxi AB i mars 2015

Kända katastofer