Åtgärdsprogram för trafiksäkerhet gällande Arboga Taxi AB

Åtgärdsprogram i punktform (ATAB=Arboga Taxi AB)

 

·        ATAB kräver säkra fordon av senare årsmodeller.

·        ATAB utbildar förare kontinuerligt om vikten att anpassa hastighet och körsätt till väglag, sikt hastighetsbegränsning mm. Även vikten av att använda bilbälte propageras.

·        Nykterhet kontrolleras dagligen. Drogfriheten kontrolleras årligen och vid eventuell misstanke.

·        ATAB genomför återkommande kundenkäter där bl. a förarens uppträdande i trafiken efterfrågas.

·        ATAB genomför utbildning av förare avseende åtgärder vid olyckor och tillbud. Även krishantering ingår.

·        ABC utbildning görs med jämna mellanrum.